Marek Sokop

Bakalářská práce

Komparativní pohled na sdružení měst a obcí ČR a sdružení místních samospráv ČR

Association of Towns and Municipalities of the Czech Republic and the Association of Local Authorities of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací Sdružení měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a soustředí se na charakteristiku obou sdružení, jejich aktivity, vzájemnou spolupráci, vztahy s organizacemi státní správy a realizované projekty. V práci jsou analyzovány strategické dokumenty obou sdružení, jejich legislativa a popis dosavadních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of the Association of Towns and Municipalities of the Czech Republic and the Association of Local Authorities of the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part and focuses on the characteristics of both associations, their activities, mutual cooperation, relations with state administration organizations and implemented projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS