Radek Tomšej

Master's thesis

Lokální e-Government strategie

Local e-government strategy
Abstract:
E-government je termín, který v českém i světovém slovníku zdomácněl. Řada mezinárodních institucí a národních subjektů se e-governmentem zabývá, sestavuje strategie a monitoruje vývoj. I přes nesporné výhody, které e-government státu a městům přináší, neexistuje zde ucelená a standardizovaná koncepce, která by usnadňovala sestavení strategie jak na mezinárodní, tak i lokální úrovni veřejné správy …more
Abstract:
E-government is a term that in the Czech and world dictionary naturalized. Many international institutions and national entities engaged in e-government, prepares the strategy and monitors its development. Despite the advantages that e-government provides to states and cities, there is no comprehensive and standardized approach that would facilitate the preparation of strategies for both international …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2011
  • Supervisor: Libor Gála
  • Reader: Pavel Hrabě

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28305