Martina Košařová

Diplomová práce

Nové lokální kulturní centrum městské části Brno – Obřany

New local cultural center of the district Brno - Obřany
Anotace:
Cílem diplomové práce byl návrh nového kulturního a společenského ohniska městské části Brno-Obřany, které by využilo potenciál budov bývalého textilního závodu a jeho okolí. Městská část, která bývala v minulosti vesnicí a která v průběhu let srostla s Maloměřicemi nemá žádné vlastní lokální centrum, a proto se nabízí možnost vytvořit ho a vrátit tak tomuto místu roli krystalizačního bodu, kterým …více
Abstract:
The aim of the thesis is the proposal of a new cultural and social focal point of Brno-Obřany, which would exploit the potential of the buildings of a past textile factory and its surroundings. The urban part, which grew from a village over the years together with Maloměřice, does not have its own local center and this offers the possibility to create that center, and return it to the role of a crystallization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Klára Frolíková Palánová
  • Oponent: Jan Weiss

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství