Ing. Jiří Vyoral

Master's thesis

Rozvoj lidských zdrojů v podniku (případová studie)

Human resources development (case study)
Anotácia:
Hlavním cílem diplomové práce s názvem „Rozvoj lidských zdrojů v podniku (případová studie)“ je analýza potřeb rozvoje programového oddělení stanice Rádio JIH a navržení vhodného rozvojového programu. Potřeby rozvoje jsem identifikoval pomocí hodnocení současné úrovně měkkých dovedností, obecných dovedností, odborných dovedností a odborných znalostí u jednotlivých pracovníků, kterou jsem porovnával …viac
Abstract:
The main goal of the thesis named „Human Resources Development (case study)” is the analysis of development needs of the program department in Radio JIH company and proposing of appropriate development plan. I have identified the development needs using evaluation of current level of soft skills, general skills, expert skills and expertise of employees of the program department and compared it with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2013
  • Vedúci: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adriana Wyrobková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta