Monika Surmová

Diplomová práce

Analýza protipovodňového efektu CHKO Litovelské Pomoraví

Analysis of the Flood Mitigation Effect of Litovelske Pomoravi Nature Reserve
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza protipovodňového efektu CHKO Litovelské Pomoraví, který je postaven na retenční schopnosti lužního lesa, a to s využitím geografických informačních systémů a matematických modelů. První část je věnována fyzicko-geografickému popisu studovaného území, další se zabývá popisem vybraných programových prostředků GIS a použitých hydrodynamických modelů. Následuje část …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is the analysis of the flood mitigation effect of Litovelské Pomoraví nature reserve, which is based on the retency ability of floodplain forest with use of geographic information systems and mathematical models. First part is about physical-geography description of the area, next part is dealing with the description of selected program resources of GIS and hydrodynamic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Unucka
  • Oponent: Vladimír Fárek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava