Bc. Jan Havlíček

Diplomová práce

Untimed LTL Model Checking of Timed Automata

Untimed LTL Model Checking of Timed Automata
Anotace:
Tato práce popisuje novou možnost verifikovat časové automaty, která byla implementována do paralelního model checkeru DiVinE. Ta umožňuje, aby DiVinE verifikoval LTL vlastnosti modelů časově kritických systémů vytvořených v UPPAALu. Součástí práce je také přehled abstrakcí a redukčních technik, které jsou požívány při zpracování časových automatů a jejich rozšíření, a diskuze nad jejich použitelnosti …více
Abstract:
This thesis presents a new option to verify timed automata that has been implemented into the parallel model checker DiVinE. This allows DiVinE to verify LTL properties on models of real-time systems designed by UPPAAL. We overview abstractions and reduction techniques commonly used in verification of timed automata and their extensions and discuss their usability for LTL model checking. We also perform …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy