Jiří Šmejda

Bakalářská práce

Drogy a jejich souvislost s protiprávním jednáním

Drugs and their relation to illegal activities
Anotace:
Obsahem mé bakalářské práce je především přiblížení drogové problematiky na území hlavního města Prahy, a to zejména v roce 2008. Jde tedy o dobu téměř dvaceti let od pomyslného mezníku - začátku demokracie. Demokracie nám přinesla nejen svobodu slova, cestovní příležitosti, možnosti vzdělávání na světových univerzitách, ale právě i negativní aspekty. Na předních příčkách figurují drogy a drogová problematika …více
Abstract:
The content of my bachelor work is first of all a closer look at the drug problematics in the area of the capitol city Prague, especially in 2008. So it describes almost 20 years since the imaginary milestone – the beginning of democracy. The democracy have brought us not only the liberty of speech, the freedom to travel, many opportunities for the foreign university education but also some negative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB836

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Blahoslav Kraus
  • Oponent: Stanislava Hoferková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence