Lucie Trnavská

Diplomová práce

Nezaměstnanost v okrese Bruntál

Unemployment in the District of Bruntal
Anotace:
Cílem diplomové práce Nezaměstnanost v okrese Bruntál je nastínit, jaké osoby jsou nejvíce postiženy nezaměstnanosti v okrese Bruntál a doporučit zmírnění nezaměstnanosti těchto osob. Diplomová práce Nezaměstnanost v okrese Bruntál se skládá z těchto kapitol: 1. Teoretické souvislosti nezaměstnanosti 2. Vývoj a struktura nezaměstnanosti v okrese 3. Příčiny nezaměstnanosti a její možnosti ovlivňování …více
Abstract:
The objektive of the thesis Bruntal Unemployment in the region is to outline what people are most affected by unemployment in the district Bruntal alleviate unemployment and to recommend these people. Diploma work Bruntal unemployment in the region consists of the following chapters: 1. Theoretic relation of unemployment 2. Development and structure of unemployment in the District 3. The causes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Barbora Friedlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava