Bc. Aleš SOLDÁN

Diplomová práce

Extremistické tendence příznivců fotbalových klubů

Extremist tendencies of football supporters
Anotace:
ABSTRAKT Tato diplomová práce je věnována stále aktuálnímu tématu, jehož ne vždy přesný obraz je veřejnosti předkládán z médií. Autor navazuje na předchozí pokus v bakalářské práci, reflexí dynamiky projevu marginální skupiny rizikových příznivců fotbalových klubů, zejména hooligans. Práce je strukturována do tří částí. První část se zabývá pojmem extremismus a jeho vývojem v českých podmínkách v jeho …více
Abstract:
This master thesis covers a burning problem, a not always true view of which are presnted by the global media. The Author of this master thesis builds on the previous experiment in bachelor thesis, a reflection of the dynamics speech of extremist tendencies of football supporters, especially hooligans. The work is divided into three parts. The first part, tries to define extremism and its development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012
Zveřejnit od: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Saforek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOLDÁN, Aleš. Extremistické tendence příznivců fotbalových klubů. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 01. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením