Helena Smejkalová

Bakalářská práce

Předoperační a pooperační péče u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu

Preoperative and postoperative care for patients with total hip replacement
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá předoperační a pooperační péčí o pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie kyčelního kloubu, dále pak nejčastější onemocnění kyčelního kloubu, které vedou k operaci. S tím jsou zmíněny i kontraindikace k operaci. Nadále je zde popsané, jaké se používají druhy endoprotéz a jaké mohou …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed to preoperative and postoperative care of patients with total hip replacement. It is divided into theoretical and research part. Theoretical part describes the anatomy of the hip joint and the most common diseases of the hip joints that leads to surgery. Therefore I also mentioned contraindications that leads to surgery. This continues with the description of the own operation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Holubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smejkalová, Helena. Předoperační a pooperační péče u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií