Bc. Lenka Kubová

Bachelor's thesis

Verbální substantiva v ruštině a jejich české paralely v ekonomických a politických textech

The Verbal Nouns in Russian and their Czech Parallels in economic and political Texts
Anotácia:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá ruským i českým verbálním substantivem, kde je uvedena jejich stručná charakteristika. V praktické části je uveden excerpovaný materiál z politických a ekonomických textů dostupných z internetových médií a roztříděn podle sufixů ruských verbálních substantiv a jejich českých ekvivalentů. Cílem práce je analýza nashromážděného materiálu.
Abstract:
Theoretical part of our bachelor thesis focuses to Russian and Czech verbal nouns, in that part is mention their brief characteristic. In practical part of these theses is mention excerpt material from politics and economics texts available on the Internet news and that material is classify to categories by suffix of Russian verbal nouns and their Czech equivalents. The aim of theses is analysis of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
  • Oponent: Mgr. Olga Berger

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Russian with orientation on Commercial Practice, Services and Travel

Práce na příbuzné téma