Veronika Lobanova

Bakalářská práce

Marketingové strategie Národní galerie v Praze a Puškinova muzea v Moskvě

Marketing strategies of the National Gallery in Prague and the Pushkin museum in Moscow
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací marketingových nástrojů státních kulturních institucí. Předmětem zkoumání této práce je Národní galerie Praha a Puškinovo muzeum v Moskvě – to jsou dvě významné umělecké instituce a každá z nich ve svém státě působí velmi silně. Cílem této práce prozkoumat a porovnat jejich marketingové strategií a dat na závěr, pro zkoumání, z nich plynoucí doporučení. Zkoumaní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the comparison of marketing tools. The subject of this work is the National Gallery in Prague and the Pushkin Museum in Moscow – these are two important art institutions and each of them operates very strongly in its own state and is at the international level. The aim of this work is to explore and compare their marketing strategies and data in conclusion, to examine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Anna Janištinová
  • Oponent: Irena Tyslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80419