Theses 

Senior jako příjemce příspěvku na péči – Miroslava Čížková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Miroslava Čížková

Master's thesis

Senior jako příjemce příspěvku na péči

A Senior as the Recipient of the Care Contribution

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou koncepce a využíváním příspěvku na péči se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Vymezuje problematiku příspěvku na péči v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů a jeho realizaci v České republice. Teoretická část se věnuje vysvětlení užitých pojmů jako je stáří, stárnutí, soběstačnost, potřeby seniorů a charakterizuje sociální dávku – příspěvek na péči. Závěr teoretické části nastiňuje možnosti různých forem zajištění péče o seniora.Cílem praktické části je zjistit, jak vnímají příspěvek na péči sociální pracovníci pověřených obecních úřadů, kteří tuto agendu zabezpečují, a jak příspěvek na péči vnímají příjemci příspěvku – senioři. Ke zjišťování byla použita kvalitativní výzkumná strategie – polostrukturovaný rozhovor se seniory, kteří pobírají příspěvek na péči a sociálními pracovnicemi na pověřených obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Výzkum je doplněn technikou analýzy dokumentů a pozorováním. Závěr práce popisuje spokojenost seniorů s přiznáním příspěvku. Senioři oceňují možnost nákupu služeb, možnost odměnit pečující osobu a zejména možnost setrvávat v přirozeném prostředí. Popisuje zkušenosti sociálních pracovníků a jejich návrhy na změny současné právní úpravy.

Keywords: senior, příspěvek na péči, soběstačnost

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2010
  • Supervisor: Zuzana Truhlářová
  • Reader: Olga Sovová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 19:54, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz