Bc. Martina KANIOVÁ

Diplomová práce

Bohuslav Reynek, básník a grafik, jeho tvorba a současná recepce

Bohuslav Reynek, the poet and graphic artist, his work and contemporary reception
Anotace:
Práce se věnuje básníkovi a grafikovi Bohuslavu Reynkovi a toposu míst, která skrz jeho rodné, místní a duchovní kořeny proniká do textového a výtvarného zobrazení. Přihlíží se k celkové inspirativní atmosféře Vysočiny, která se v umělcově zosobnění stává neuvěřitelným příběhem křesťanské samoty a pokory, krok po kroku se sledují místa zaplněná všedními i tajuplnými ději. Neopomínáme ani vlivy francouzské …více
Abstract:
The work is focused on Bohuslav Reynek, a poet and painter, and places that through native, local and spiritual roots are reflected in a textual and graphic display. It also based on a whole inspirational atmosphere of Vysočina that in his point of view it becomes an unbelievable story of a christian loneliness and humbleness. At the same time step by step the work follows the places filled with ordinary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KANIOVÁ, Martina. Bohuslav Reynek, básník a grafik, jeho tvorba a současná recepce. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství základů společenských věd pro SŠ