Renáta Tichá

Bakalářská práce

Infekce a sepse u novorozenců

Infection and sepsis in newborns
Anotace:
Teoretická část mé bakalářské práce rozebírá základní rozdělení novorozenců, zmiňuji nejčastější typy infekce jako je pneumonie, GBS infekce, meningitidu a sepsi u novorozenců. Velmi důležitá je hygiena rukou zdravotníků, což také zmiňuji v bakalářské práci. V neposlední řadě popisuji infekci spojenou se zdravotní péčí. Ve výzkumné části zmapuji epidemiologickou situaci infekcí a sepsí v ČR.
Abstract:
The teoretical part of this bachelor thesis analyzizes the basic distribution of a newborns. I mention the most common types of infections like pneumony, GBS infection, meningitis and newborn sepsis. In my bachelor thesis i also mention, that a hand hygiene of healthcare profesionals is very important. Last but not least, i mention a healthcare associated infection. In the research part of this paper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Petržílková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tichá, Renáta. Infekce a sepse u novorozenců. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií