Tereza Marková

Diplomová práce

Women Have It Easier: Estimating Gender Disparities in Criminal Justice in the Czech Republic

Holky lehčí to maj‘: Odhad disparit v zacházení s ženami v trestním procesu v České Republice
Anotace:
Tato práce zkoumá vliv pohlaví pachatele na výsledky trestního řízení v České republice. Za použití rozsáhlých datasetů zahrnujících všechny trestní případy z let 1995 až 2015 jsou odhadovány modely lineárních pravděpodobností. Výsledky naznačují, že ženy mají nižší pravděpodobnost obžaloby, nižší pravděpodobnost odnětí svobody a kratší délku nepodmíněného trestu než muži, naopak však čelí větší pravděpodobnosti …více
Abstract:
This thesis examines the effect of gender on the outcomes of criminal processes in the Czech Republic using the full universe of criminal cases from 1995 to 2015. Results based on linear probability models indicate that female defendants face a lower probability of charge by the state prosecutor, a lower probability of imprisonment and shorter prison terms than their male counterparts. On the other …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Libor Dušek
  • Oponent: Lubomír Cingl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72049