Bc. Tereza Jakubcová

Diplomová práce

Mozek a nové teorie učení

The Brain and new learning theories
Anotace:
Diplomová práce je teoretická a jejím cílem je pojednat o kognitivním vývoji. Je rozdělena do pěti částí. První část se krátce uvádí do kognitivní psychologie. Zabývá se jejím předmětem, vznikem a vývojem této disciplíny a klasifikací současných přístupů v kognitivní psychologii. Ve druhé části se věnuje dvěma přístupům v kognitivní psychologii, které jsou biologické. Jedná se o kognitivní neurovědu …více
Abstract:
The thesis is theoretical and its main aim is treatise of cognitive development. It is divided in five parts. First part shortly introduces to cognitive psychology. It is about origin and development of cognitive psychology, about its object of study and about approaches to its object of study. In the second part it deals with two approaches in cognitive psychology. These approaches are biological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika