Martina Pajerová

Bakalářská práce

Pravěké nálezy okresu Havlíčkův Brod

Prehistory of Havlíčkův Brod Region
Anotace:
Tato práce navazuje na Katalog pravěkých nálezů (okres Havlíčkův Brod) od Pavla Rouse. Nabízí soupis pravěkých archeologických nálezů z okresu Havlíčkův Brod, které jsou datované od paleolitu do doby římské. Cíl práce spočívá ve vytvoření nového katalogu, který reviduje starší archeologický materiál a doplňuje nové nálezy.Nejvíce nálezů je možné datovat do období pozdního paleolitu a neolitu. Ukazují …více
Abstract:
This thesis is hooked on the Catalogue of prehistoric finds from the Havlíčkův Brod District, that was written earlier by Pavel Rous. It brings the list of prehistoric archaeological finds from Havlíčkův Brod District, dating from Palaeolithic to the Roman period. The thesis aim is creating the new catalogue, which revises the earlier excavated material and complement it with some recent finds.Most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB761

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Petr Šída
  • Oponent: Zuzana Bláhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv