Bc. Jan Trčka

Bachelor's thesis

Role USA v Jomkippurské válce a její vliv na vztahy USA - SSSR

USA engagement in Yom Kippur war and its influence on USA - USSR relations
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rolí USA v arabsko-izraelském konfliktu v říjnu 1973. Cílem je analýza zapojení USA do tohoto konfliktu na straně Izraele a dopad této angažovanosti na vztahy se SSSR (na pozadí probíhajícího procesu politiky uvolnování napětí) a na postavení obou velmocí v oblasti Blízkého východu. Práce si klade za cíl zodpovězení dvou otázek: Jakým způsobem konflikt ovlivnil vztahy obou …more
Abstract:
The bachelor thesis describes the role of The United States of America in the october 1973 arab-israeli conflict and its influence on relations between the superpowers at the time of détente. Primary objective is to answer two questions: How did this conflict influence relations between Soviet Union and United States, and whether and how it changed the role and authority of superpowers in the middle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2011
  • Supervisor: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií