Bc. Jan Trčka

Bachelor's thesis

Role USA v Jomkippurské válce a její vliv na vztahy USA - SSSR

USA engagement in Yom Kippur war and its influence on USA - USSR relations
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá rolí USA v arabsko-izraelském konfliktu v říjnu 1973. Cílem je analýza zapojení USA do tohoto konfliktu na straně Izraele a dopad této angažovanosti na vztahy se SSSR (na pozadí probíhajícího procesu politiky uvolnování napětí) a na postavení obou velmocí v oblasti Blízkého východu. Práce si klade za cíl zodpovězení dvou otázek: Jakým způsobem konflikt ovlivnil vztahy obou …viac
Abstract:
The bachelor thesis describes the role of The United States of America in the october 1973 arab-israeli conflict and its influence on relations between the superpowers at the time of détente. Primary objective is to answer two questions: How did this conflict influence relations between Soviet Union and United States, and whether and how it changed the role and authority of superpowers in the middle …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2011
  • Vedúci: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií