Ing. Petr Dvořák

Diplomová práce

Analýza brzdění vozidla v obecném směrovém oblouku

Analysis of braking the vehicle in the general direction arc
Anotace:
Práce se zabývá analýzou brzdění vozidla v obecném směrovém oblouku se zaměřením na odvození konkrétních vztahů pro výpočet brzdné dráhy. Dále se práce zabývá vytvořením metodiky pro provádění jízdních zkoušek za účelem zjištění brzdné dráhy vozidla v oblouku, vyhodnocením naměřených dat a jejich porovnáním s numericky stanovenou brzdnou dráhou.
Abstract:
The work deals with the analysis of braking the vehicle in the general direction of the arc with a focus on the derivation of specific figures to calculate braking distance. Furthermore, the work deal with creating a methodology for the implementation of driving tests in order to determine the vehicle braking distance in the arc by evaluating the measured data and their comparison with the numerically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořák, Petr. Analýza brzdění vozidla v obecném směrovém oblouku. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera