Bc. Tomáš Lux

Diplomová práce

Optimalizace výrobní buňky na výrobu brzdových válců

Optimization of brake chamber production cell
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje proces výroby brzdového válce na výrobní lince BS ve firmě Knorr-Bremse AG. Detailní analýza současného stavu prokázala, že na pracovišti dochází k velkému plýtvání, které musí být redukováno a pokud možno odstraněno. Analýza byla podložena simulací. Na základě získaných dat byl připraven návrh optimalizace pracoviště s využitím nástrojů štíhlé výroby. Tento návrh byl …více
Abstract:
This master´s thesis describes brake chamber production process at the BS production line in Knorr-Bremse AG Company. Detailed analysis of current status on this workplace identified big waste that must be reduced or if possible eliminated. This analysis was supported by simulation. Based on the data obtained was prepared proposal for improvement using lean production methods. This proposal was later …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. František Manlig

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lux, Tomáš. Optimalizace výrobní buňky na výrobu brzdových válců. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN