Marcela Prusková

Bakalářská práce

Veřejná správa a možnosti komunikace s klienty na příkladu městského úřadu Budišov nad Budišovkou

Public administration and possibilities of communication with clients on the example of the municipal office Budišov nad Budišovkou
Anotace:
Tato práce pojednává o veřejné správě a možnostech komunikace s klienty na příkladu městského úřadu v Budišově nad Budišovkou. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první tři jsou teoretické a čtvrtá je empirická. Teoretická část obsahuje informace o veřejné správě, komunikaci a městském úřadě v Budišově nad Budišovkou. Empirická část se zabývá anonymním dotazníkovým šetřením klientů městského …více
Abstract:
This thesis deals with the public administration and the possibilities of communication with clients on the example of the municipal office in Budišov nad Budišovkou. The work is divided into four chapters, the first three are theoretical and the fourth is empirical. The theoretical parts contains information about public administration, communication and the municipal office in Budišov nad Budišovkou …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/yt1fb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika