Jana Malachová

Bachelor's thesis

Budování věrnosti zákazníků

The creation of a loyal customer
Anotácia:
Práce pojednává o významu věrného zákazníka pro firmu. Zabývá se faktory, které ovlivňují věrnost zákazníka, a problematikou získání a udržení si stálého zákazníka. Praktická část práce obsahuje výzkum týkající se vnitrostátní autobusové dopravy STUDENT AGENCY, s. r. o., který analyzuje věrnost jejich zákazníků a přináší návrhy na zlepšení strategie při získávání stálých klientů.
Abstract:
The paper deals a meaning of a loyal customer concerning a firm. It is focused on the factors, which affect a loyalty of customer and on the difference between winning and keeping a loyal customer. The practical part contains the analysis relating domestic bus service STUDENT AGENCY, s. r. o.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2009
  • Vedúci: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/11032