Bc. et Bc. Jakub Vilímek

Master's thesis

Lokální struktury DNA, jejich analýza a využití v DNA origami

Local DNA structures, their analysis and usage in DNA origami
Abstract:
Lokální struktury DNA hrají významnou úlohu v celé řadě buněčných procesů. V poslední době jsou studovány zejména křížové struktury a G-kvadruplexy. V rámci tématu práce bude zpracována literární rešerše a tyto struktury budou studovány pomocí bioinformatických a biofyzikálních metod. Zároveň budou DNA tvořící tyto struktury využity k tvorbě nanoobjektů, které budou studovány pomocí mikroskopie atomárních …more
Abstract:
Local DNA structures play significant role in many cell processes. The aim of many recent studies are especially cruciform structures and G-quadruplexes. These structures will be studied with bioinformatics and biophysical methods alongside with conducting a systematic review on the topic. Produced DNA capable of forming these structures will be used for creating nanoobjects visualised via atomic force …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2022
  • Supervisor: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Iva Kejnovská, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta