Jiří Vintr

Bakalářská práce

Aktuální pozice a perspektivy vývoje postavení ropy na globálních komoditních trzích

Current position of the crude oil on global commodity markets and its prospects
Anotace:
Tato bakalářské práce má za cíl definovat historii a aktuální situaci ropy. V další fázi pak zjistit jaké jsou alternativní zdroje energie, které by mohli nahradit ropu na její dominantní pozici. Veškerá získaná data poté vzájemně porovnat a na základě výhod a nevýhod jednotlivých typů energií a jejich aktuálnímu využívaní včetně postavené infrastruktury posoudit, zda bude ropa dále hrát v lidské budoucnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to define the history and current situation of oil. In the next phase, find out what are the alternative energy sources that could replace oil at its dominant position. All obtained data then compare with each other and based on the advantages and disadvantages of each energy type and their current use including the built infrastructure assess, if oil will continue to play …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS