Theses 

Tabuizace smrti v současné společnosti – Bc. Marie Janíková

česky | in English | slovensky

/id/t2qf17/DP_Tabuizace_smrti_v_souasn_spolenosti_Bc__Jankov.pdf: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Bc. Marie Janíková

Diplomová práce

Tabuizace smrti v současné společnosti

A tabooed matter of death in current society

Anotace: Smrt je nevyhnutnou skutečností. Čeká na každého z nás. Záleží pouze na nás, jak se s tímto reálným faktem vyrovnáme a jak jej přijmeme. Smrt je v současné společnosti popírána a vytlačována na okraj našeho zájmu. V tradičních společnostech používali naši předkové řadu nástrojů, které jim pomáhaly pečovat o umírajícího a lépe se vyrovnat se smrtí vlastní nebo blízkého člověka. Současný člověk se odklonil od většiny z nich a díky tomu se v této problematice ztrácí, je nezkušený a neinformovaný. Následně prožívá také mnohem větší úzkost z představy vlastní konečnosti. Tato práce se zabývá postojem dnešního člověka ke smrti a umírání.

Abstract: Death is a must. It´s waiting for each of us. Depends only on us, how this real fact we accept it and how. Death in contemporary society ir denied and the marginalized of our interest. In traditional societies, our ancestors used a number of tools that help them take care of the dying and to better cope with the death of its own or a close person. The current will disengage from most of them and in this issue, is inexperienced and uninformed. Subsequently a much larger also experiencing anxiety from the ideas of its own mortality. This work deals with the position of today´s man to death and dying.

Klíčová slova: stáří, stárnutí, gerontologie, smrt, umírání, thanatologie, paliativní péče, hospicová péče, domácí péče, hodnoty, tabu

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2014
  • Zveřejnit od: 20. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.2.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 2. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33306 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Janíková, Marie. Tabuizace smrti v současné společnosti. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz