Karla Olšáková

Master's thesis

PIDI-MIDI-HEJBLO-TÓČO-VARIO-BAMBELKO-ŠPERKY

PIDI-MIDI-HEJBLO-TÓČO-VARIO-JEWELLERY
Abstract:
V této teoretické části diplomové práce jsem se snažila zmapovat počátky syntetických hmot v České republice i ve světě a jejich krátký život od 60. let po současnost. Dnes se užívání plastických hmot stává zcela běžným. Objevuje se i v náročnějších projektech v architektuře a ve šperku se stává rovnocenným materiálem zlatu a stříbru. Někteří autoři experimentují pouze s ním, což je pro šperk novátorské …more
Abstract:
In this part of my thesis I was trying to map the beginning of synthetic materials in the Czech Republic and around the world and their short life since the sixties till today. Nowadays, using plastics became a common thing. I can find it in more serious architecture projects and in jewelcrafting it became equivalent material to gold and silver. In jewelery, it is innovative, valuable and brings new …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2008
  • Supervisor: Mária Danielová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu

Univerzita Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta

Master programme / field:
Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy