Jiří MURYC

Disertační práce

Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku

General and Specific Characteristics of Polish-Czech Language Interference in the Český Těšín Region
Anotace:
Předmětem našeho zájmu byly v předkládané práci zejména otázky fungování bilingvismu v reálném jazykovém prostředí české části Těšínského Slezska zkoumané na základě konkrétních jazykových projevů získaných od samotných dvojjazyčných uživatelů. Výsledky vlastní analýzy konfrontujeme s hodnocením odborníků na danou problematiku. Teoretická část práce vychází na jedné straně z vymezení zkoumaného jazykového …více
Abstract:
The thesis presents basic issues of bilingualism and theory and particular examples of interference from Polish language (dialect) into Czech language in the Český Těšín region. The first part of the thesis presents the region from the point of view of its historical, geographical, political and ethnic situation. Besides this, the first chapter includes definition of language situation, description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2008
Zveřejnit od: 17. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 4. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MURYC, Jiří. Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku. Ostrava, 2008. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Polský jazyk