Mgr. Ondřej Kmeť

Bakalářská práce

Boj proti hospodářské kriminalitě v ČR: využití analytických systémů v rámci Policie ČR

Fight against economic crime in Czech Republic: using of analytical systems in Czech Police
Anotace:
Tato práce se zabývá využitím analytických systémů v boji pro hospodářské kriminalitě. Práce má za cíl zmapovat využití, význam a přínos analytických systémů v policejní praxi se zaměřením na využití, získávání a zpracování dat v digitálním prostředí.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on usage of analysts systems in fight against economic crime. The aim of the thesis is to map usage, importance and contribution of analytics systems and their usage in practice work. Text is focusing on the use, acquisition and data processing in the digital environment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Tvrdá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií