Jakub Nebřenský

Bakalářská práce

Češi a odsun Němců. Nucené migrace obyvatelstva první poloviny dvacátého století, mezinárodní náhled a soulad odsunu sudetských Němců s Postupimskou konferencí.

Czechs and the transfer of Germans. Forced migrations of populations in the first half of the 20th century and the agreement between the transfer of Germans and the Potsdam Conference.
Anotace:
Záměrem této závěrečné práce je zjistit zda často diskutovaná otázka o vysídlení německy hovořícího obyvatelstva byla v souladu s Postupimskou konferencí. První část práce se týká teorie migrace s výrazným zaměřením na migrace nucené a přehled událostí, které se konaly v první polovině dvacátého století. Druhá část pak směřuje konkrétně na téma odsunu Němců z Československa, jeho právní aspekty a zmiňuje …více
Abstract:
The purpose of this final thesis is to find out if the often discussed question about the transfered Germans was in agreement with the Potsdam conference. First part of the thesis contains information about the theory of migration with the orientation to forced migrations and the list of events that took place in Europe in the first half of the 20th century. The second part is aimed specificly on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Emil Voráček
  • Oponent: Zdeněk Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46330

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie