Jakub Nebřenský

Bachelor's thesis

Češi a odsun Němců. Nucené migrace obyvatelstva první poloviny dvacátého století, mezinárodní náhled a soulad odsunu sudetských Němců s Postupimskou konferencí.

Czechs and the transfer of Germans. Forced migrations of populations in the first half of the 20th century and the agreement between the transfer of Germans and the Potsdam Conference.
Abstract:
Záměrem této závěrečné práce je zjistit zda často diskutovaná otázka o vysídlení německy hovořícího obyvatelstva byla v souladu s Postupimskou konferencí. První část práce se týká teorie migrace s výrazným zaměřením na migrace nucené a přehled událostí, které se konaly v první polovině dvacátého století. Druhá část pak směřuje konkrétně na téma odsunu Němců z Československa, jeho právní aspekty a zmiňuje …more
Abstract:
The purpose of this final thesis is to find out if the often discussed question about the transfered Germans was in agreement with the Potsdam conference. First part of the thesis contains information about the theory of migration with the orientation to forced migrations and the list of events that took place in Europe in the first half of the 20th century. The second part is aimed specificly on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: Emil Voráček
  • Reader: Zdeněk Veselý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46330