Bc. Jana Tvrdá

Diplomová práce

Nástroje inovační politiky na podporu spolupráce

Innovation policy instruments for support of cooperation
Anotace:
Cílem práce je vyhledat nástroje inovační politiky používané v zahraničí, které se zaměřují na podporu spolupráce mezi jednotlivými aktéry, a následně zvážit pomocí detailní analýzy nástrojů a jejich komparace možnosti aplikace do prostředí České republiky. V první části práce jsou obecně charakterizovány inovace a jejich nástroje, důraz je kladen na spolupráci v této oblasti a na význam nástrojů, …více
Abstract:
The aim of the thesis is to identify innovation policy instruments used abroad, which focus on the support of cooperation between individual actors, and then to consider using the detailed analysis of the tools and their comparison possibilities of application possibilities in the Czech Republic environment. In the first part of the thesis, innovation and its tools are generally characterized, emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta