Bc. Kateřina Nováčková, DiS.

Bakalářská práce

Moderní taneční divadlo dětem. Historie, struktura a fungování holandského souboru Introdans/Introdans Ensemble for Youth a srovnání s českou taneční scénou

Modern Dance Theater for Children. History, Structure and Functioning of the Dutch Ensemble " Introdans/Introdans Ensemble for Youth" and Comparison to Czech Dance Scene
Anotace:
Bakalářská diplomová práce zpracovává téma moderního tance pro dětské publikum v kontextu umělecké výchovy mladého diváka současnými tanečními formami. Účelem práce je seznámení české populace s fungováním instituce, jež nabízí dramaturgii primárně zaměřenou na dětskou cílovou skupinu a následné zhodnocení významu její činnosti. Jako předmět zkoumání zde vystupuje holandský taneční soubor Introdans …více
Abstract:
Bachelor's thesis process the topic of modern dance for children in the context of dance education of young audiences by using contemporary dance forms. Work wants to acquaint Czech population with the institution that offers dramaturgy primarily focusing on children's audiences and to highlight the subsequent evaluation of the importance of this work. As a research subject and example is performing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta