Ing. Martina Kučerová, DiS.

Diplomová práce

Současná reforma zdravotnictví a výdaje zdravotních pojišťoven

The present reform of health service and health insurance companies expenses
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce „Současná reforma zdravotnictví a výdaje zdravotních pojišťoven“ je analýza reálných dopadů aktuálního dění v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Úvodní kapitola je věnována objasnění motivace a cílů volby tématu diplomové práce. Následující část pak uvozuje problematiku zdravotnictví v ČR do souvislosti historického vývoje se zaměřením na území Čech a v kontextu …více
Abstract:
A topic of my thesis , The present reform of health service and health insurance companies expenses‘ is an analyse of real impacts of actual events in the system of public health insurance in the Czech republic. The leading chapter is about the clarification of motivations and aims of choice of my thesis theme. The next part introduces the problems of the health service in the Czech republic into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Radim Valenčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní