Bc. Tinglin SUN

Diplomová práce

Čínská toponyma (exonyma) v českém textu

Chinese Place Names (Exonyms) in the Czech Text
Anotace:
Předmětem magisterské diplomové práce je téma čínských toponym (exonym) v českém textu, konkrétně ve vybraných cestopisech z cest na Východ v druhé polovině 20. století. Práce se zaměřuje na způsoby adaptace čínských toponym v češtině, zohledňuje rovněž případné tendence autorů cestopisů při zvolení adaptační strategie. Práce se dělí na tři části. V první části se věnujeme vývoji čínské toponomastiky …více
Abstract:
This master's thesis studies the Chinese toponyms (exonyms) in Czech travelogues, especially the ones about trips to the East in the second half of the 20th century. This study focuses on the ways of adapting Chinese toponyms into Czech, taking into account individual travelogue author's possible tendencies of choosing adaptation strategies. This thesis is divided into three parts. The first part explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUN, Tinglin. Čínská toponyma (exonyma) v českém textu. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Čeština pro cizince

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.