Štefan Beliš

Diplomová práce

Tonstein sloje 560 sedlových vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)

Coal Tonstein of the Seam No. 560 of the Saddle Member of the Karviná Formation (Czech Part of the Upper Silesian Basin)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výskytem uhelného tonsteinu sloje 560 v sedlových vrstvách karvinského souvrství v české části hornoslezské pánve. V minulosti byl tonstein popsán ze 21 výskytů, nově bylo v diplomové práci popsáno 25 dalších. Mineralogicky je tvořen převážně kaolinitem, méně chloritem, křemenem, sanidinem a anatasem. Pozoruhodná je zjištěná mikroskopická mineralizace – kromě již dříve zjištěných …více
Abstract:
This master’s thesis deals with the occurrence of coal tontein (tuff) of the Seam No. 560 in the Saddle Member of the Karviná Formation. In the past this horizon was described from 21 localities, 25 new occurrences are mentioned in this work. Tonstein is formed mostly by kaolinite, with chlorite, quartz, sanidine, and anatase. Interesting is its mineralization on a microscopic scale – aside from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Jakub Jirásek
  • Oponent: Martin Sivek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava