Jan POSPÍŠIL

Bakalářská práce

Vliv tréninku parkouru na vytrvalostní, silové a koordinační schopnosti

Effect of parkour training on endurance, strength and coordination skills
Anotace:
Práce se zabývá vlivem tréninku parkouru na vytrvalostní, silové a koordinační schopnosti a to u skupiny mladších dospělých. Práce je vedena jako kvantitativní výzkum, empiricko-teoretickou studují, kde veškerý sběr dat byl proveden pomocí testování. Data byly nadále porovnána a vyhodnocena pomocí zvolených statistických metod.
Abstract:
The aim of this reserch bachelor's thesis Is to record the development od strength, endurance And coordination skills of adult parkour athletes. The work Is conducted as a quantitative reserche, empirical-theoretical study, where all of data collection was done through testing. The measured data will be compared And evaluated by selected statistic methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠIL, Jan. Vliv tréninku parkouru na vytrvalostní, silové a koordinační schopnosti. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.