MgA. Pavla Marková, DiS.

Bakalářská práce

Schubertova tvorba pro klavírní duo se zaměřením na Fantazii f moll D.940

Schubert piano duo work with focus on Fantasy f minor D.940
Anotace:
Bakalářská práce „ Schubertova tvorba pro klavírní duo se zaměřením na Fantazii f moll D.940 “ se zabývá tvorbou Franze Schuberta pro čtyřruční klavírní duo. Úvodní kapitola stručně pojednává o životě a hudebním vývoji skladatele. Druhá kapitola se zabývá bližším popisem klavírního dua čtyřručního a dvouklavírního a obecnou historií klavírního dua včetně literatury pro toto uskupení. Těžištěm práce …více
Abstract:
This thesis deals with Franz Schubert´s work for four hands. The introductory chapter briefly covers the life and music development of the composer. The second chapter is focused on more detailed description of piano duet for four hands and two pianos and the history of piano duet, including the literature concerned with this formation. The core of this thesis is constituted by chapters three and four …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MgA. Alena Vlasáková
  • Oponent: Mgr. Helena Weiser

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/sr3ky/