MgA. Pavla Marková, DiS.

Bachelor's thesis

Schubertova tvorba pro klavírní duo se zaměřením na Fantazii f moll D.940

Schubert piano duo work with focus on Fantasy f minor D.940
Abstract:
Bakalářská práce „ Schubertova tvorba pro klavírní duo se zaměřením na Fantazii f moll D.940 “ se zabývá tvorbou Franze Schuberta pro čtyřruční klavírní duo. Úvodní kapitola stručně pojednává o životě a hudebním vývoji skladatele. Druhá kapitola se zabývá bližším popisem klavírního dua čtyřručního a dvouklavírního a obecnou historií klavírního dua včetně literatury pro toto uskupení. Těžištěm práce …more
Abstract:
This thesis deals with Franz Schubert´s work for four hands. The introductory chapter briefly covers the life and music development of the composer. The second chapter is focused on more detailed description of piano duet for four hands and two pianos and the history of piano duet, including the literature concerned with this formation. The core of this thesis is constituted by chapters three and four …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: prof. MgA. Alena Vlasáková
  • Reader: Mgr. Helena Weiser

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/sr3ky/