Ing. Michaela Tesařová

Bakalářská práce

Sebevražedné jednání dětí a mladistvých jako reakce na složité životní situace

Suicidal acts of children and adolescents as a response to life difficulties
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sebevražedného jednání dětí a mladistvých, jež je vyústěním jejich složité životní situace. V této práci jsou blíže zkoumány jednotlivé příčiny a okolnosti související se tímto jednáním u uvedené cílové skupiny osob s důrazem na vnímání smyslu jejich života. Vlastní práce je založena na kvalitativním výzkumném šetření vycházejícím z rozhovorů s jedinci, …více
Abstract:
This Bachelor graduation thesis focuses on the observation and exploration of suicidal behaviour in children and young people as their solution to difficult or complex situations in life. The thesis incorporates a careful analysis of the individual causes and circumstances relating to the suicidal behaviour of the targeted group of people, with the emphasis on their perception of the meaning of life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.
  • Oponent: MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta