Kristýna Honzíčková

Diplomová práce

Humor u dětí mladšího školního věku (se zaměřením na kognitivně nadané děti)

Humor in primary school children (with a focus on cognitively gifted children)
Anotace:
Práce se zabývá tématem humoru v dětském věku. Cílem studie je popsat a analyzovat vnímání humoru v období mladšího školního věku a pokusit se detekovat případná specifika humoru u dětí kognitivně nadaných. V první části práce je popsán současný stav poznání se zaměřením na témata: humoru (vymezení a možnosti měření), nadání (problematiku inteligence a jejího měření) a kognitivních charakteristik nadaných …více
Abstract:
This thesis is about humour in childhood. Purpose of this study is to describe and analyse humour perception in primary school age epoch and to try to detect possible humour specifics among cognitively gifted children. In first part of my thesis is described a current stage of cognition with focus on themes: characteristic of primary school age (focusing mostly on cognitive development), cognitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2018
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM5295

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 15. 5. 2018
 • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 • Oponent: PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 9. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses t3bpxt t3bpxt/5
18. 9. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
18. 9. 2018
Kohout, J.
19. 9. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.