Ing. Sofya Chernysheva

Diplomová práce

Analysis of banking companies of Belgium banking sector using the fundamental analysis approach

Analysis of banking companies of Belgium banking sector using the fundamental analysis approach
Anotace:
Práce obsahuje analýzu bankovních společností v belgickém bankovním sektoru pomocí přístupu fundamentální analýzy. Fundamentální analýza byla provedena na třech úrovních: makroekonomické, průmyslové a podnikové. V teoretické části byly popsány vlastnosti oceňování bank, vhodné poměrové ukazatele, ukazatele a modely. Byla provedena analýza hlavních makroekonomických ukazatelů ovlivňujících bankovní …více
Abstract:
The thesis contains the analysis of banking companies in the Belgian banking sector using the fundamental analysis approach. Fundamental analysis was performed at three levels: macroeconomic, industrial and company level. The theoretical part described the features of the bank valuation, suitable ratios, indicators, and models. The analysis of the main macroeconomic indicators affecting the banking …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2022
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finance

Práce na příbuzné téma