Ing. Sofya Chernysheva

Master's thesis

Analysis of banking companies of Belgium banking sector using the fundamental analysis approach

Analysis of banking companies of Belgium banking sector using the fundamental analysis approach
Abstract:
Práce obsahuje analýzu bankovních společností v belgickém bankovním sektoru pomocí přístupu fundamentální analýzy. Fundamentální analýza byla provedena na třech úrovních: makroekonomické, průmyslové a podnikové. V teoretické části byly popsány vlastnosti oceňování bank, vhodné poměrové ukazatele, ukazatele a modely. Byla provedena analýza hlavních makroekonomických ukazatelů ovlivňujících bankovní …more
Abstract:
The thesis contains the analysis of banking companies in the Belgian banking sector using the fundamental analysis approach. Fundamental analysis was performed at three levels: macroeconomic, industrial and company level. The theoretical part described the features of the bank valuation, suitable ratios, indicators, and models. The analysis of the main macroeconomic indicators affecting the banking …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2022
  • Supervisor: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance / Finance

Theses on a related topic