Adam HRUBÝ

Bakalářská práce

Reprezentace sociální nerovnosti v pořadu Výměna manželek

Social inequality in the TV show Výměna manželek
Anotace:
Cílem bakalářské práce je v kontextu relační teorie P. Bourdieua analyzovat reprezentaci sociální nerovnosti na příkladu televizního pořadu Výměna manželek. Práce se zaměří na styl života aktérů, včetně jejich gastronomických dovedností a stravování, pohybových a sportovních aktivit, úrovně bydlení a vzdělávání a výchovy dětí. Na základě kvalitativní obsahové analýzy budou identifikovány dílčí reprezentace …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is to analyze the representation of social inequality in the context of Pierre Bourdieu's book 'Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste' in the television show Výměna manželek. This work will focus on the lifestyle of participants, including their free time activities, gastronomic skills, the standard of living, or the education and upbringing of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÝ, Adam. Reprezentace sociální nerovnosti v pořadu Výměna manželek. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie