Bc. Pavlína Kopáčová

Diplomová práce

Refrakce a korekce v praxi optometristy

Refraction and correction in profession of optometrist
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou Refrakce a korekce v praxi optometristy. Z hlediska optometrie je vyšetření refrakce oka nejdůležitější součástí praxe, a to jak objektivní, tak subjektivní refrakce. Téma bylo zvoleno s ohledem na důležitost a snahu podat komplexní přehled práce optometristy a možných řešení korekce refrakčních vad. Po úvodu jsou popsány vady oka, jednotlivé refrakční vady a objektivní …více
Abstract:
This work deals with problems refraction and correction in profession of optometrist. Investigation of objective and subjective refraction is the most important part of optometrist practice. Subject of thesis was elect due to importace of this thesis and I wanted describe complex survey of optometrist practice and possible solving of correction refractive defects. Defects od eye, individual refractive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Tomáš Jurečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta