Bc. Pavlína Kopáčová

Master's thesis

Refrakce a korekce v praxi optometristy

Refraction and correction in profession of optometrist
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou Refrakce a korekce v praxi optometristy. Z hlediska optometrie je vyšetření refrakce oka nejdůležitější součástí praxe, a to jak objektivní, tak subjektivní refrakce. Téma bylo zvoleno s ohledem na důležitost a snahu podat komplexní přehled práce optometristy a možných řešení korekce refrakčních vad. Po úvodu jsou popsány vady oka, jednotlivé refrakční vady a objektivní …more
Abstract:
This work deals with problems refraction and correction in profession of optometrist. Investigation of objective and subjective refraction is the most important part of optometrist practice. Subject of thesis was elect due to importace of this thesis and I wanted describe complex survey of optometrist practice and possible solving of correction refractive defects. Defects od eye, individual refractive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2009
  • Supervisor: MUDr. Tomáš Jurečka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Sylvie Petrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta