Antonín Kubíček

Master's thesis

Basel II vs. Basel III a vliv nové regulace na české bankovnictví

BASEL II vs BASEL III and the Impact of the New Regulatory Rules on the Czech Banking Sector
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza nových regulatorních pravidel BASEL III zveřejněných v prosinci 2010, která vznikla jako poučení z předchozího krizového vývoje a v návaznosti na vyskytnuvší se problematické okruhy obsažené v regulatorních pravidlech BASEL II, a poté vyhodnocení jejich dopadu do českého bankovního sektoru. Regulatorní pravidla BASEL III obsahují velké množství předpisů, jejichž cílem …more
Abstract:
The aims of this thesis are twofold. Firstly, it aims to analyse the new regulatory rules BASEL III, published in December 2010. These were created as a lesson from the previous crisis and following the developments occurring problem areas included in the regulatory rules Basel II. And secondly, it evaluates their impact on the Czech Banking Sector. Regulatory rules BASEL III contain large number of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Petr Dvořák
  • Reader: Karel Janda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32974