Patricie MEDKOVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapie při poruchách temporomandibulárního kloubu

Physiotherapy in temporomandibular joint disorders
Anotace:
Název: Fyzioterapie při poruchách temporomandibulárního kloubu Cíl: Cílem této bakalářské práce je seznámit laickou i odbornou veřejnost s problematikou fyzioterapie u poruch temporomandibulárního kloubu a získané teoretické poznatky uplatnit při léčbě vybraného pacienta a tím přispět ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Metodika: Pro svou pacientku s funkční poruchou TMK a chronickým VAS Cp jsem v …více
Abstract:
Title: Physiotherapy in temporomandibular joint disorders Objective: The aim of this thess to introduce amateurs and professionals with physiotherapy of TMD and to use acquiered theoretical knowledge during the treatment of chosen patient and so help to improve her state of helth. Methodology: For my patient with functional TMJ disorder and chronic cervical pain I used the following physiotherapeutical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Korfová Wenclová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEDKOVÁ, Patricie. Fyzioterapie při poruchách temporomandibulárního kloubu. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií