Jitka Foglová

Diplomová práce

Bio-psycho-sociální důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti<br>

Biological, psychical and social consequences of long-term unemployment
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat bio-psycho-sociální důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti. Předmětem mého zkoumání jsou dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na nejrůznější aspekty života – zdravotní a psychický stav a vliv na sociální okolí nezaměstnaných osob. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se zaměřila na analýzu fenoménu nezaměstnanosti a popis nejčastějších …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM186

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2010
  • Vedoucí: Alžběta Šůstková
  • Oponent: Gabriela Caltová Hepnarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv